Τι κληρονομούν οι απόγονοί σας

Ο έγκαιρος σχεδιασμός εξασφαλίζει τη σαφήνεια, προφυλάσσει από εκνευρισμούς και συμβάλλει στην εξοικονόμηση χρημάτων από φόρους για τους δικαιούχους. Σας βοηθάμε να βρείτε την κατάλληλη μορφή σχεδιασμού κληρονομικής διαδοχής.
SEEFELD TREUHAND GmbH – Seefeldstrasse 224 – 8008 Zürich
Τηλέφωνο +41 44 422 31 32 – (inl9foz0@sd4eep7fel$ldv/-tg-ref0uhd8ana6d.z9chc
created by onelook.ch